Willibrorddag

Maandag 4 november - 11.30 uur - Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 22 oktober 2019

Er staat in no­vem­ber weer een Wil­li­brord­dag gepland. Het eerste deel van een Wil­li­brord­dag is voor voort­ge­zette vor­ming van pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten. Aan het einde van de mid­dag wordt de Willi­brord­lezing gehou­den met deze keer pastor N.M. Mantje.

Wij nodigen u van harte uit voor de Wil­li­brord­dag van maan­dag 4 no­vem­ber in Heiloo.

Pro­gram­ma

Voort­ge­zette vor­ming pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten

11.30 - 11.50 uur: Rozenhoedje in de Genade­ka­pel
12.10 - 13.40 uur: Pastoor Dr. P.W.F.M. Hamans over Recente Kerkge­schie­de­nis II
13.45 - 13.55 uur: Middag­ge­bed
13.55 - 14.30 uur: Lunch
14.45 - 15.30 uur: In­for­meel samen­zijn

Voort­ge­zette vor­ming pries­ters:

15.45 - 16.45 uur: Gesprek met de bis­schop

Alle geno­dig­den

17.00 - 18.00 uur: Wil­li­brord­le­zing: pastor Drs. N.M. Mantje over zijn nieuwe boek ‘Prudentius’
18.15 uur:
Vespers en Heilige Mis
19.15 uur: Warme buffet­maal­tijd

Aanmel­den

Wilt u zich in ver­band met de logis­tieke voor­be­rei­dingen vóór donder­dag 25 ok­to­ber opgeven per e-mail onder vermel­ding van alle beno­digde in­for­ma­tie:

  • evene­menten@tilten­berg.org
  • Lunch: ja/nee
  • Warme buffet­maal­tijd: ja/nee
  • Als u op deze dag een verplicht studie­pro­gramma volgt, verzoeken wij u vrien­de­lijk toch ook te reageren op deze uit­no­di­ging met uw afmel­ding
  • Indien u dieetwensen heeft, wilt u dit dan aan ons door­ge­ven?
  • Wij verzoeken u vrien­de­lijk te parkeren op de par­keer­plaats aan de Kapellaan