Oud-docent pater Leo Elders overleden

gepubliceerd: woensdag, 16 oktober 2019
Oud-docent pater Leo Elders overleden
(foto: Belgian Thomist)

Afgelopen maandag­mid­dag is op 93-jarige leeftijd in alle rust pater Leo Elders overleden in het paterhuis in Teteringen. Pater Elders was lid van de S.V.D. (Societas Verbi Divini), de ‘mis­sio­na­rissen van Steyl’ en 20 jaar lang docent filosofie van het Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord. De uitvaart zal aanstaande zaterdag plaats­vin­den om 14.30 uur in Teteringen.

Ongeveer een maand geleden stuurde pater Elders een ‘Levensbericht’ rond, getiteld: “Dank­baar­heid”. Hierin geeft hij in zeven pagina’s een overzicht van zijn leven. Hij ziet, zo achteraf, hier heel duidelijk Gods hand in: “Terugdenkend aan de voorbije jaren, is me opgevallen dat we eigenlijk zelf ons leven weing in de hand hebben, maar door Gods Voorzienigheid worden geleid.” Hij toont in dit schrijven grote dank­baar­heid voor dat hij een gedegen Westfriese opvoeding heeft gehad, de kans heeft gehad om te studeren, en de vele dingen die hij tijdens zijn religieuze leven heeft mogen doen. Hij heeft veel weten­schap­pe­lijk werk verricht (zijn tevens meegestuurde bibliografie is immens) en een aantal jaren ook in Rome actief geweest bij belangrijke commissies en con­gre­ga­ties in Rome.

Toen in de jaren ’70 van de vorige eeuw Mgr. Gijsen het seminarie Rolduc wilde opstarten in het bisdom Roermond is hem verzocht naar Nederland te gaan om hierbij te helpen. Hij verliet met tegenzin zijn geliefde Rome en werk daar, maar ik denk dat wij voor onze Neder­landse kerkprovincie blij mogen zijn met de gedegen Thomistische filosofie die hij zo 40 jaar lang aan vele huidige actieve priesters heeft mogen geven. Hiermee heeft hij naar mijn idee een belangrijke bijdrage geleverd aan de opleiding van een nieuwe generatie priesters in Nederland.

Als persoon waardeerde ik hem niet alleen voor zijn goede onderwijs, maar ook voor zijn grote nederigheid en dienst­baar­heid. Hij had altijd oog voor de mensen om hem heen en voor hun noden. Een icoon van de recente Neder­landse kerkgeschiedenis is heengegaan. Dat hij moge rusten in vrede.