Willibrordavond oktober 2019

Uitnodiging om samen te werken

gepubliceerd: maandag, 14 oktober 2019

Afgelopen maandag 7 oktober was weer de eerste Wil­li­brorddag van het seizoen. ’s Morgens voor de lunch hadden jonge priesters, diakens en catechisten een inleiding over Time-management verzorgd door Jan Jaap Kanis van het bureau Xpand, een christelijk/ katholiek advies­bureau waar ons bisdom graag mee werkt.

Na de lunch was er een uitwisseling onder elkaar over de dag van Parochie­ver­nieu­wing afgelopen 27 september, op welke dag tevens het 40-jarig priesterjubileum van Mgr. Hendriks gevierd werd.

Na het gesprek van de bisschop met de jonge priesters was de Wil­li­brordlezing. Hierbij heeft de heer Leeman alle aanwezigen (de seminaristen waren er nu ook bij en ook nog enkele andere geïn­te­res­seerden), na een gedegen stukje kerkgeschiedenis, verteld over het initiatief tot de ‘Eerste Zaterdag’, wat hij 40 jaar geleden samen met pastoor Meershoek (z.g.) heeft genomen. Ruim 40 jaar nu al wordt er op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood op de eerste zaterdag van de maand gebeden voor roepingen tot het priester­schap, diaconaat en het religieuze leven, en tevens voor de volharding in deze roeping.

De structuur van deze Gebedsdag is ontleend aan de bood­schappen van Maria aan de zienertjes van Fatima. Wat een moed om toen in die tijd op te starten, veel mensen stonden hier toen helemaal niet voor open (inclusief de toenmalige rector van het heiligdom), en wat een volharding om dit zo 40 jaar lang vol te houden. Pastoor Meershoek en dhr. Leeman begonnen toen met 12 deelnemers (henzelf ingesloten) in de Genadekapel, nu komen er maandelijks circa 120 à 150 mensen naar deze gebedsdag.

Ik geloof dat we van dit bijzonder initiatief in de afgelopen 40 jaar zeker de vruchten zien, zowel in ons bisdom als ook verder in het land (en misschien ook wel op plekken die wij niet weten), ook al is het aantal roepingen op dit moment landelijk gezien zeer laag. Wij vonden het dan ook zeer passend om de heer Leeman hiervoor hartelijk te bedanken met een mand vol lekkere dingen. Vervolgens hebben we de H. Mis gevierd met Mgr. Punt als hoofd­cele­brant en na de Mis was er nog een warm buffet. Het was weer een zeer geslaagde dag.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.