Eerste Lauden van seminarie bij Radio Maria

gepubliceerd: zaterdag, 12 oktober 2019

Afgelopen vrij­dag­mor­gen om 7.00 uur vond de eerste uitzen­ding van de Lauden plaats vanuit het Groot­semi­narie in Heiloo via Radio Maria. Zater­dag 26 ok­to­ber zal officieel de nieuwe studie van Radio Maria op het hei­lig­dom in Heiloo geopend wor­den.

Dit zal plaats vin­den door een H. Mis met Mgr. Hendriks om 12.00 uur, gevolgd door de ont­hul­ling van het bord en de inze­ge­ning van de studio om ca. 13.30 uur. Hierna zal er voor aanwe­zigen een lunch zijn in het Gastenhuis/ Juliana­kloos­ter. De mid­dag zal om circa 15.30 uur af­ge­slo­ten wor­den met het mid­dag­ge­bed. U bent bij deze fees­te­lij­ke dag van harte welkom.