Op het kruispunt: De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II

Woendag 27 november - 14.00 uur - Prof. Dr. Eduardo Echeverria

gepubliceerd: dinsdag, 19 november 2019
Dr. Eduardo Echeverria
Dr. Eduardo Echeverria

Op woens­dag 27 November 2019 van 14:00 tot 16:00 uur zal professor Dr. Eduardo Echeverria, Professor of Philosophy and Systematic Theology, een lezing hou­den met als titel: “Op het kruis­punt: de kerk en de erfenis van Vaticanum II”.

Samen­vat­ting

We hebben juist de vijf­tigste ver­jaar­dag van het Tweede Vati­caans Concilie (1962-1965) achter ons. De toen­ma­lige paus Bene­dic­tus stelde twee fun­da­men­tele manieren vast om de do­cu­menten van Vaticanum II te in­ter­pre­te­ren: een verschil dat aan de wor­tel ligt van het conflict over de in­ter­pre­ta­tie van Vaticanum II en de impli­ca­ties ervan voor de nieuwe evangeli­sa­tie. Worden de do­cu­menten van het Concilie terecht opgevat als een niet-voort­zet­ten van en breuk met de levende Traditie van de Kerk?

Ironisch genoeg zijn neo-modernisten en neo-tra­di­tio­na­listen het samen eens hoe de do­cu­menten te lezen: de eersten zijn de ‘aanprijzers’, de twee­den de ‘verguizers’ van Vaticanum II. Of zou­den integen­deel deze do­cu­menten opgevat moeten wor­den als in lijn met de waar­he­den die de Kerk al lang voorhoudt, ook al erkennen we dat het Concilie verwikkeld was in een crea­tief hervin­den van de gezag­heb­bende geloofs­bronnen, een nieuw ressource­ment - van Schrift en Traditie - zodat het katho­li­cisme getrouw de toe­komst zou kunnen ingaan, zich­zelf vernieuwd hebbend en verrijkt met een nu verder ont­wik­keld begrip van deze waar­he­den, een rijk aggi­or­na­mento, zodat het de wereld zou kunnen evan­ge­li­se­ren zoals die vandaag is?

Prak­tisch

datum: woens­dag 27 no­vem­ber 2019
tijd: van 14.00 tot ~16.00 uur
locatie: Dio­ce­saan Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo
aanmel­den: Aanmel­den is niet nodig - ie­der­een is welkom
taal: De lezing zal in het Engels zijn met simul­taan vertaling naar het Neder­lands
Pope Francis - The Legacy of Vatican II - Dr. Eduardo Echeverria

Pope Francis - The Legacy of Vatican II

Professor Dr. Eduardo Echeverria is auteur van het boek “Pope Francis - The Legacy of Vatican II” dat wordt gezien als het meest uit­ge­breide Engels­ta­lige studie vna het denken van paus Fran­cis­cus.

  • Eduardo J. Echeverria, Ph.D., S.T.L.
  • ISBN 978-1-943901-11-1
  • $ 49.95
  • 456 pp.
  • LCCN: 2019941758
  • Released: May 2019
  • www.lectiopublishing.com