Op het kruispunt: De Kerk en de Erfenis van Vaticanum II

Woendag 27 november - 14.00 uur - Prof. Dr. Eduardo Echeverria

gepubliceerd: dinsdag, 19 november 2019
Dr. Eduardo Echeverria
Dr. Eduardo Echeverria

Op woensdag 27 November 2019 van 14:00 tot 16:00 uur zal professor Dr. Eduardo Echeverria, Professor of Philosophy and Systematic Theology, een lezing houden met als titel: “Op het kruispunt: de kerk en de erfenis van Vaticanum II”.

Samenvatting

We hebben juist de vijftigste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) achter ons. De toenmalige paus Benedictus stelde twee fundamentele manieren vast om de documenten van Vaticanum II te in­ter­pre­te­ren: een verschil dat aan de wortel ligt van het conflict over de in­ter­pre­ta­tie van Vaticanum II en de implicaties ervan voor de nieuwe evan­ge­li­sa­tie. Worden de documenten van het Concilie terecht opgevat als een niet-voortzetten van en breuk met de levende Traditie van de Kerk?

Ironisch genoeg zijn neo-modernisten en neo-traditionalisten het samen eens hoe de documenten te lezen: de eersten zijn de ‘aanprijzers’, de tweeden de ‘verguizers’ van Vaticanum II. Of zouden integendeel deze documenten opgevat moeten worden als in lijn met de waarheden die de Kerk al lang voorhoudt, ook al erkennen we dat het Concilie verwikkeld was in een creatief hervinden van de gezaghebbende geloofsbronnen, een nieuw ressourcement - van Schrift en Traditie - zodat het katho­li­cisme getrouw de toekomst zou kunnen ingaan, zichzelf vernieuwd hebbend en verrijkt met een nu verder ontwikkeld begrip van deze waarheden, een rijk aggiornamento, zodat het de wereld zou kunnen evan­ge­li­se­ren zoals die vandaag is?

Praktisch

datum: woensdag 27 november 2019
tijd: van 14.00 tot ~16.00 uur
locatie: Diocesaan Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo
aanmelden: Aanmelden is niet nodig - iedereen is welkom
taal: De lezing zal in het Engels zijn met simultaan vertaling naar het Neder­lands
Pope Francis - The Legacy of Vatican II - Dr. Eduardo Echeverria

Pope Francis - The Legacy of Vatican II

Professor Dr. Eduardo Echeverria is auteur van het boek “Pope Francis - The Legacy of Vatican II” dat wordt gezien als het meest uitgebreide Engels­ta­lige studie vna het denken van paus Franciscus.

  • Eduardo J. Echeverria, Ph.D., S.T.L.
  • ISBN 978-1-943901-11-1
  • $ 49.95
  • 456 pp.
  • LCCN: 2019941758
  • Released: May 2019
  • www.lectiopublishing.com