Dubbele priesterwijding

Zaterdag 15 juni - 10:30 uur - Bavo Haarlem

gepubliceerd: woensdag, 8 mei 2019
Diakenwijding van Maciej op 17 november 2018 waarbij Mgr. Punt werd geassisteerd door diaken Eric Fennis (links op de foto)
Diakenwijding van Maciej op 17 november 2018 waarbij Mgr. Punt werd geassisteerd door diaken Eric Fennis (links op de foto) (foto: Wim Koopman)

Zater­dag 15 juni zullen twee mannen tot pries­ter wor­den gewijd in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. Het gaat om diaken Maciej Grądzki en diaken Eric Fennis.

Pries­ters wor­den uitgeno­digt te con­ce­le­breren, en pries­ters en diakens wordt gevraagd een albe en witte stola mee te brengen. Vanuit de Sacristie van de Ka­the­draal zal de pro­ces­sie wor­den opge­steld. Na de vie­ring is er gelegen­heid de wij­de­lin­gen te fe­li­ci­te­ren.

Dank­baar voor twee pries­ter­kan­di­da­ten bevelen wij Maciej en Eric van harte aan in uw gebe­den.