Gebedsuur voor roepingen

gepubliceerd: woensdag, 26 april 2017
Gebedskaart om roepingen
Gebedskaart om roepingen

Jezus zelf roept ons in het evangelie op om te bidden om arbeiders voor de oogst: ‘De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.’ (Mat. 9, 38).

Paus Franciscus riep de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van hun Ad Limina-bezoek op 2 december 2014 op om prioriteit te geven aan een aantrekkelijk roepingenpastoraat:

Jullie weten heel goed dat de toekomst en vitaliteit van de Kerk in Nederland ook afhangt van de roepingen tot het priester­schap en religieuze leven! Het is dringend nodig een krachtig en aantrekkelijk roepingenpastoraat op te zetten, en de gezamenlijke gang naar menselijke en geestelijke volwassenheid van seminaristen te begeleiden. Zodat zij een persoonlijke band met de Heer beleven die de basis vormt van hun priesterleven! Laten wij ook de urgentie voelen om te bidden tot de Heer van de oogst! De herontdekking van het gebed in verschillende vormen, en in het bijzonder de eucharistische aanbidding, is een bron van hoop voor de Kerk om te groeien en wortel te schieten.

Waar en wanneer wordt gebeden

Aan deze oproep van de Paus hebben we concreet vormgegeven door op te roepen tot een wekelijks vast uur van Eucharistische aanbidding en hierbij ook specifiek te bidden om roepingen tot het priester­schap, diaconaat en het religieuze leven.

Hieronder ziet u een overzicht van plaatsen waar en wanneer er gebeden wordt:

 

Gebed om roepingen

Heer Jezus,
goede herder, wij danken U
voor het wonder
van Uw leven.

Niet voor Uzelf
hebt U geleefd
maar voor ons
en met armen
zo wijd uitgestrekt
dat ze iedere mens omvatten,
bracht U
uw levensoffer
op het kruis.

U hebt ons geroepen
als leden van uw Kerk
in deze dagen;
ons leven is U toegewijd.
U bent de zin van ons bestaan,
de toekomst
die ons wacht.

Wees ons nabij
en schenk ons priesters,
die hun leven willen geven
om Uw voetsporen te volgen,
Uw woorden te spreken;

die als een ‘andere Christus'
in de Eucharistie
Uw offerende liefde
aan ons geven;
die leiding geven in de Kerk
als goede herders
naar Uw beeld
en naar Uw hart.

Heer Jezus,
op de voorspraak van Maria,
Uw moeder
en moeder van de Kerk,
vragen wij U:
geef ons heilige priesters,
die met de hulp van Uw genade
ons sterken
om deze wereld
te maken
tot een plaats
waar Uw liefde kan wonen;
om door U en met U
de weg te blijven gaan
naar de Vader.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.
Heilige Willibrord, bid voor ons.

AMEN.

Imprimatur: Haarlem, roepingen­zondag 3 mei 1998

Bood­schap van paus Franciscus

Bij gelegenheid van Roepingen­zondag heeft paus Franciscus een bood­schap geschreven die nu in Nederlandse vertaling beschikbaar is.