Theologie studeren

Theologie studeren

Het is mogelijk (in deeltijd) theologie te studeren in Bisdom Haarlem-Amsterdam, ook zonder priester, diaken, catechist of pastoraal werker te willen worden. Wij verwijzen u graag naar de pagina van het Theologisch Instituut Sint-Bonifatius.

Studiegids

Met ingang van het cursusjaar 2013/2014 wordt de studiegids van het Sint Bonifatius­instituut in twee delen uitgegeven.

  1. Het eerste deel is algemeen en wordt de studenten voortaan aan het begin van de studie uitgereikt, het tweede deel verschaft gegevens over het concrete studiejaar.
  2. In het tweede deel, dat u hieronder kunt downloaden, vindt u de informatie over het collegerooster, de bezinningsdagen, de retraite(s), de spirituaal en de stage­begeleider voor het studiejaar waarvoor de studiegids bedoeld is. Daarnaast treft u hier een korte beschrijving aan van de afzonderlijke vakken en een adressenlijst van de docenten die dit jaar les geven en andere bij het instituut betrokken personen. Tenslotte is de jaarlijkse bijdrage van de studenten in de onkosten voor het Bonifatius­instituut aangegeven in dit deel van de studiegids.

Het rooster met een dagindeling van collegedagen en bezinningsdagen en een kalender voor het studiejaar 2016/2017 vormt het slot van deze gids.

Bonifatius­instituut

Het Bonifatius­instituut verzorgt opleidingen voor diakens, pastoraal werkenden, catechisten en belang­stellenden die geïnteresseerd zijn in theologische vorming.