Organisatiestructuur

Bisschop

Mgr. Dr. J.M. PuntIn juli 2001 werd Mgr. dr. Jos Punt (1946) als opvolger van mgr. H. Bomers benoemd tot bisschop van Haarlem, (sinds 7 oktober 2008 ‘Haarlem-Amsterdam’). Zijn wapenspreuk is ‘Sub tuum praesidium’ (Onder uw bescherming), de eerste woorden van de oudste bekende Maria-antifoon. In de hoop dat velen zoals Maria “ja” willen zeggen op Gods roeping, vertrouwen we ook de opleiding tot priester en diaken en de vorming van de leken­gelovigen aan haar zorg en voorspraak toe.

Rector

Drs. J.C.J. de WitDrs. J.C.J. (Jeroen) de Wit. Sinds 1 maart 2016 rector van het Groot­semi­narie en de leef­gemeen­schap St. Willibrord in Heiloo. Na een opleiding Economie en ervaringen in verschillende landen, in 2007 op het Groot­semi­narie (toen nog in Vogelenzang) begonnen. In 2013 tot priester gewijd, vanaf toen kapelaan geweest in Bergen, Alkmaar en Schoorl. Naast de taak van rector van het Groot­semi­narie tevens rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Studieprefect

Dr. José Manuel Tercero SimónVerant­woorde­lijk voor het studie-gedeelte van de priester­opleiding is de studieprefect, dr. José Manuel Tercero Simón (1959). Zijn taak is het studie­programma op te stellen in aansluiting bij de Universiteit van Lateranen, warmee het Willibrordhuis is geaffilieerd, en de priester­studenten te begeleiden bij hun studie. Daarnaast is hij staflid van het Diocesaan Missionair Huis Redemptoris Mater en docent moraaltheologie en godsdienstpsychologie. In Spanje geboren heeft hij in Murcia (Spanje) en Rome psychologie en theologie gestudeerd.

Spirituaal

Spirituaal J. SmithAls opvolger van Vincent McMahon L.C., spirituaal van de priester­opleiding sinds 2006, is sinds september 2013 pastoor Jeroen Smith, pastoor te Leiden en promotor van de Alpha Cursus, aanwezig.