Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “Vaticanum II”

Lezing Dr. Eduardo Echeverria over de Kerk en het Tweede Vaticaans Concilie
nieuws - donderdag, 28 november 2019
Woensdag 27 maart heeft Dr. Eduardo Echeverria, professor filosofie en dogmatische theologie van het Sacred Heart Major Seminary in Detroit (VS), in het Gastenhuis van het Grootseminarie St.Willibrord en het heiligdom OLV ter Nood een lezing gehouden over ‘De Kerk en de erfenis van Vaticanum II’. Er was een gevarieerd publiek aanwezig bestaande uit seminaristen, priesters, (net gewijde) diakens, zusters en een aantal betrokken leken. De lezing was in het Engels maar werd simultaan vertaald.Woendag 27 november - 14.00 uur - Prof. Dr. Eduardo Echeverria
nieuws - dinsdag, 19 november 2019
Op woensdag 27 November 2019 van 14:00 tot 16:00 uur zal professor Dr. Eduardo Echeverria, Professor of Philosophy and Systematic Theology, een lezing houden met als titel: “Op het kruispunt: de kerk en de erfenis van Vaticanum II”.Dr. Ralph Martin
nieuws - woensdag, 21 februari 2018
Afgelopen maandag was de Studiedag Nieuwe Evangelisatie van het Grootseminarie St. Willibrord i.s.m. het Gastenhuis Onze Lieve Vrouw ter Nood goed bezocht. Er waren meer dan 100 deelnemers van het gehele land, drie zusters Dominicanessen waren er zelfs helemaal vanuit Sittard voor gekomen. De spreker van deze studiedag was Dr. Ralph Martin, professor aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit (VS), zeer bekend op het terrein van de Nieuwe Evangelisatie.info - donderdag, 16 februari 2017
Overzicht van recente onderwijs- en onderzoekspublicaties vanwege de instituten, de centra en de docenten, verbonden aan de Tiltenberg.info - dinsdag, 14 februari 2017
Overzicht van docenten die verbonden zijn aan het Grootseminarie St. Willibrord.info - vrijdag, 10 februari 2017
Overzicht van publicaties.info - woensdag, 11 januari 2017
Het studieprogramma omvat een zesjarige opleiding, waarvan het eerste jaar is gewijd aan inleiding in het Christusmysterie en andere inleidende vakken. Na de zesjarige opleiding vindt een pastoraal jaar plaats, dat grotendeels in een parochie wordt doorgebracht en waarin enige praktische cursussen worden gevolgd. Voor de seminaristen van het Redemptoris Mater wordt deze opleiding voorafgegaan door één of twee jaren (Propedeuse). Deze tijd is gewijd aan de studie van het Nederlands en verschillende inleidende vakken.info - vrijdag, 1 juli 2016
Overzicht van publicaties.nieuws - maandag, 3 maart 2014
Onze liturgiedocent S. Marcantognini heeft als deel 8 van onze reeks 'Tiltenberg Studies' zijn boek gepubliceerd Een gewoon gebaar? De visie op de eucharistieviering in de Nieuwe Katechismus van 1966 en haar implicatie voor de pastorale praktijk van de Kerk in Nederland vanaf Vaticanum II tot vandaag. Dit werk gaat terug op zijn licentiaatsstudie aan het Instituut voor Pastorale Liturgie te Padova.nieuws - dinsdag, 7 mei 2013
In het kader van het Jaar van het Geloof was op maandag 6 mei 2013 de Willibrordlezing, die traditioneel op iedere eerste maandag van de maand wordt gehouden, gewijd aan de tiende bisschop van Haarlem (1960-1966), Mgr. Johannes van Dodewaard (1913-1966) en diens bijdrage aan de debatten tijdens Vaticanum II.Internationale conferentie
nieuws - woensdag, 14 november 2012
Onder grote belangstelling van priesterstudenten, priesters, architecten en andere professionals op het gebied van kerkelijke architectuur, vond op 5 en 6 november 2012 de internationale conferentie “Liturgy and Sacred Space. Architecture for Divine Worship in the 21th Century” plaats.Priesterdocent B. Putter ‘Summa cum laude’ gepromoveerd
nieuws - dinsdag, 23 juni 2009
Maandag 22 juni is de uit Heerhugowaard afkomstige priester Bart Putter (31) aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit ‘summa cum laude’ (met de hoogste lof) gepromoveerd op het proefschrift: ‘Das Kollegialitätsprizip der Bischöfe im heutigen Kirchenrecht’.