Het weer heeft erg mee geholpen waardoor we alles buiten konden doen. Na ontvangst met koffie begonnen we om 12 uur met de H. Mis met Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant. Rector Luc Georges van het Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp, studieprefect José Manuel en rector Jeroen de Wit waren de concelebranten. De H. Mis werd opgeluisterd door een koortje van seminaristen o.l.v. kapelaan Alvaro Rodriquez Lugue, voor vele mensen was dit herkenbaar van de dit jaar uitgekomen CD Emmanuel. Het was een feest zo om buiten met muziek de H. Mis te kunnen vieren.

Na de lunch was er een lezing van de rector over roeping. Wat is roeping en hoe kunnen we roepingen bevorderen waren o.a. vragen waar de rector op in ging. Gebed is hiervoor belangrijk maar ook om een “cultuur van roeping” te creëren. Plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en kunnen groeien in het geloof. Waar het gestimuleerd wordt om een persoonlijke relatie met de Heer op te bouwen en waar het niet gek is om te vragen: Wat is Gods plan voor jouw leven? Want uiteindelijk is roeping niet je eigen plannen voor je leven willen vervullen, maar openstaan voor Gods plan voor je leven, Zijn droom voor jou.

Na de lezing waren er getuigenissen van twee seminaristen, Melle Punter en Mateo Antolovic. Heel mooi om te horen hoe God hen geleid heeft om naar het seminarie te gaan. Toen volgde een muzikaal intermezzo, altijd zeer gewaardeerd door de aanwezigen, met aansluitend ca. een half uur Eucharistische aanbidding waarin we het middaggebed gebeden hebben en er ruimte was voor stil gebed en eventueel voor het sacrament van Boete en Verzoening. 

De mensen gingen allemaal erg dankbaar naar huis. Het was een grote vreugde om zo deze dag met onze gebedskring samen te zijn. Een grote aanmoediging ook dat er zoveel mensen voor roepingen en voor de seminaristen bidden, want naast deze dag, was er op het heiligdom ook nog de “gewone” Eerste Zaterdag in de Bedevaartkapel, hier werd ook nog eens door ca. 110 mensen voor roepingen gebeden.

Dank u Heer, we weten dat u ons zult verhoren.

Roeping

God roept ons allemaal. Soms lijkt het alsof Hij fluistert. Of zouden wij meer ons best moeten doen om zijn stem te kunnen verstaan?

Andere jongeren ontmoeten om je met hen te oriënteren op je roeping. Na het succes van 2019 wordt er ook dit jaar een roepingenweekend georganiseerd. Een weekend om je nog verder te verdiepen in je eigen roeping, om nog meer kennis op te doen van ons katholieke geloof en om vriendschap met gelovige leeftijdsgenoten te laten groeien.

Aanmelden

Voor het weekend van 2020 waren 50 aanmeldingen. Oorspronkelijk was het aantal deelnemers voor het weekend in 2021 beperkt tot 22, maar onlangs hebben de zusters ruimte gegeven voor meer.

Meld je zo snel mogelijk aan!

  • Johan Krijnsen
    06 – 2524 8674
    johankrijnsen@hotmail.com