De meest actuele nieuwsberichten:

Paul Bindels tot priester gewijd Fotoreportage
Deo Gratias!
gepubliceerd: zaterdag, 4 juli 2020
Tijdens een fees­te­lij­ke vie­ring in een toch weer wat beter gevulde Bavo­kathe­draal te Haar­lem heeft Mgr. Hendriks vandaag, 4 juli 2020, zijn eerste pries­ter­wij­ding vol­trok­ken als dio­ce­saan bis­schop. Paul Bindels, die in 2014 zijn diaken­wij­ding ont­ving, is nu dan toch pries­ter. Deo Gratias!


Nieuwe studiegids 2020-2021
gepubliceerd: dinsdag, 30 juni 2020
De studiegids voor het studie­jaar 2020 - 2021 is weer be­schik­baar. In de Studiegids van Filo­so­fisch-Theo­lo­gisch Instituut Sint Wil­li­brord staat alle in­for­ma­tie over de groot­semi­naries in Heiloo en Nieuwe Niedorp.


Priesterwijding Paul Bindels
Zaterdag 4 juli - 10.30 uur - Bavokathedraal Haarlem
gepubliceerd: dinsdag, 23 juni 2020
De pries­ter­wij­ding stond dit jaar traditie­ge­trouw gepland voor zater­dag 6 juni, de zater­dag na Pink­ste­ren. Deze wij­dings­plech­tig­heid kon helaas niet door­gaan. De wij­dings­kan­di­da­ten zullen nu ieder in een aparte vie­ring gewijd wor­den. Paul Bindels zal als eerste op zater­dag 4 juli gewijd wor­den in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring die om 10.30 uur begint.


Sacramentsdag met processie Fotoreportage
Aanstelling tot acoliet
gepubliceerd: zaterdag, 20 juni 2020
Donder­dag 11 juni vier­den we in Heiloo het Hoog­feest van het Aller­hei­ligst Sacra­ment. Se­mi­na­rist Juan Ignacio heeft toen in de H. Mis de aan­stel­ling tot Acoliet ont­van­gen door onze nieuwe bis­schop Mgr. Hendriks.


Willibrordmagazine per post en e-mail
gepubliceerd: woensdag, 3 juni 2020
Het zomer­num­mer van ons Wil­li­brord­ma­ga­zine is weer verspreid per post en dit keer ook per e-mail. Wij wensen u veel lees­ple­zier!


Mooie Onderscheidingsdag Levenskeuzen Video
Video's nog beschikbaar
gepubliceerd: maandag, 4 mei 2020
De online geor­ga­ni­seerde Onder­schei­dings­dag Levens­keuzen op zon­dag 3 mei - Roepingen­zon­dag mag geslaagd genoemd wor­den. De belang­stel­ling was boven ver­wach­ting en er volg­den goede vragen en gesprekken tussen de video's door via Zoom.
vr, 24 apr 2020Materialen voor Roepingenzondag
di, 21 apr 2020Op zoek naar jouw bestemming?
di, 14 apr 2020Zalig Pasen!
do, 9 apr 2020Willibrordmagazine op de deurmat
wo, 1 apr 2020Willibrorddagen geannuleerd
vr, 27 mrt 2020Dagelijks H.Mis via internet Video
di, 24 mrt 2020Laatste dag van de gebedsnoveen vanuit Heiloo Video
di, 17 mrt 2020Corona: seminarie gaat online
do, 12 mrt 2020Verslag roepingendagen
di, 10 mrt 2020Willibrorddag en koperen feest Pieter Klaver Fotoreportage
vr, 6 mrt 202024 Uur voor de Heer
ma, 24 feb 2020Nieuw programma vanuit de studio in Heiloo
di, 18 feb 2020Willibrorddag
di, 11 feb 2020Gebedsdag - Wat is roeping?
wo, 5 feb 2020Seminarist gepromoveerd aan Universiteit Wageningen
do, 30 jan 2020Oriƫntatieweekend - Kom en zie
do, 23 jan 2020Willibrorddag
di, 17 dec 2019Willibrord Magazine - Kerstmis
vr, 13 dec 2019Dr. Samuel Marcantognini
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Videogetuigenissen

Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl