Gebedsdag Willibrordseminarie

Zaterdag 23 juni - 11.00 uur - Heiloo

gepubliceerd: woensdag, 30 mei 2018

Op zaterdag 23 juni 2018 wordt in het Juliana­klooster in Heiloo de jaarlijkse gebedsdag van het seminarie gehouden. Zovele mensen dragen het seminarie een warm hart toe en bidden trouw om priesterroepingen. Dan is het mooi een keer per jaar samen te komen.

Priester worden doe je niet zomaar. Het is niet een baan die je kiest, maar echt een roeping voor het hele leven. Op de een of andere manier wordt iemand aangetrokken tot deze roeping. Uiteindelijk mag een seminarist beseffen dat het Christus zelf is die hem uitnodigt om deze weg te gaan. Zoals voor ons allemaal geldt is het de ontmoeting met Jezus die ons leven verandert! Op de gebedsdag zullen wederom een paar studenten vertellen over hoe ze op het spoor van hun roeping zijn gekomen.

Mgr. dr. J. M. Punt zal aan het begin van de dag de hoofd­cele­brant zijn in de Eucharistie­viering in de grote Bedevaartkapel. ’s Middags houdt pater G.H.M. Wijers sss een lezing met als titel ‘Maria en de Eucharistie’. Het volledige programma van de dag vindt u hieronder. We hopen vele mensen zaterdag 23 juni te mogen begroeten, maar indien iemand om de een of andere reden niet kan komen, dan kunnen we toch met elkaar in gebed verenigd zijn. Aanmeldingen ontvangen we graag voor woensdag 6 juni.

Programma

11.00 uur: Pontificale H. Mis in de grote Bedevaartkapel, hoofd­cele­brant Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam
(In het Oesdom kunt u voor de viering vanaf 10.30 uur een kopje koffie- of theedrinken)
12.30 uur: Lunchpauze in het Juliana­klooster (gaarne lunchpakket meenemen; soep, koffie en thee worden geserveerd)
13.15 uur: Gelegenheid om het Heiligdom te verkennen
13.45 uur: Middaggebed in de seminariekapel
14.00 uur: Woord van welkom
14.15 uur: Lezing door Pater G.H.M. Wijers sss: Maria en de Eucharistie
15.15 uur: Pauze / Biecht­gelegenheid
15.45 uur: Rozenkransgebed
16.15 uur: Getuigenissen van seminaristen; Muzikaal intermezzo
16.45 uur: Aanbidding - Vespers in de seminariekapel
17.30 uur: Zegen

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden:
Aanmelding graag vóór woensdag 6 juni 2018

Openbaar vervoer

Mocht u met het openbaar vervoer reizen, dan kunt u om 10.30 uur vanaf treinstation Heiloo worden opgehaald, indien u dit wenst. Vermeldt u dit dan bij opgave. Verzamelpunt is bij de kiosk op het perron. Op het einde van de dag brengen wij u ook graag weer terug naar het station.