Nieuwe contacten op de Afsluitdijk

gepubliceerd: woensdag, 28 februari 2018

Elk jaar heeft vaste vieringen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Zo is er ook elk jaar de on tmoetingsdag voor seminaristen bij de OPN-dag (Ontmoeting Priester­studenten Nederland). Dit jaar werd die gehouden in het Diocesaan Missionair Groot­semi­narie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp op 24 februari 2018. Ignacio, José Ramón, Nino en ik waren hierbij aanwezig. In totaal waren er ongeveer vijftig priester­studenten bijeen. Hieronder vindt u een verslag.

Nadat we aangekomen waren en wat hebben kunnen praten met mede­studenten werd er een welkomstwoord uitgesproken door Mgr. Hendriks. Hij vertelde over het belang van dagen als deze om kennis te maken met andere priester­studenten, omdat we uiteindelijk elkaar moeten steunen in ons latere pastoraat. Daarna hebben we de Mis in de Sterre-der-Zeezaal gevierd waarbij Mgr. Hendriks de hoofd­cele­brant was. Bij de preek greep hij terug op zijn welkomstwoord. Tevens vertelde hij hoe de situatie van de Kerk in Nederland veranderd is sinds de jaren zestig en zijn ervaringen over de veranderingen en hoe die ook merkbaar waren toen hij het seminarie inging. Wij zullen weer meer als missionarissen moeten optreden en goed gebruik maken van catechese wat in de jaren zestig weg is gevallen. We kregen het advies om te proberen een kring op te bouwen in onze latere parochies om zo catechese te geven.

Na de Mis was er mogelijkheid voor eten, drinken en praten. Daarna kregen we drie filmpjes te zien over de Afsluitdijk. Hierna zijn we in verschillende groepen opgesplitst en zijn we in verschillende ruimtes gaan zitten. De groepen bestonden uit vijf of zes personen. De seminaristen hebben in hun eigen groep verteld over hun roeping en hoe ze die nu voelen nu ze al met de priester­opleiding bezig zijn. Dit leidde tot mooie verhalen waarbij, in mijn groep, het vertrouwen op God en de rust die Hij ons geeft bij verschillende deelnemers voorkwam.

Na de mooie uitwisseling van ervaringen kwamen we weer samen met de hele groep en zijn we met een bus naar de Afsluitdijk gegaan. Onderweg kregen we een klein informatieboekje over de Afsluitdijk dat de seminaristen uit Nieuwe Niedorp gemaakt hadden. Op de Afsluitdijk zagen we mooie ijstaferelen die door de vorst van de nacht ervoor ontstaan waren en die door de gevoelstemperatuur van -9 ⁰C in stand werden gehouden. We zijn daar goed uitgewaaid. Na een groepsfoto was er weer tijd om met elkaar te praten over de studie, maar ook over het gemeen­schapsleven en het leven buiten het seminarie in de weekenden en de vakanties. Ondertussen was de bus gekeerd en aangekomen bij het monument waarna we weer de bus in zijn gegaan om terug te reizen. Meerdere studenten vonden het niet erg om in de bus de kou achter ons te laten.

Teruggekeerd in Nieuwe Niedorp konden we aanschuiven voor het eten. Bij het eten schoof ook rector De Wit aan die bij kon praten met wat studenten die hij kende van eerdere OPN-dagen toen hij zelf nog student was. De maaltijd werd opgefleurd door muziek. Daarna kwam de tijd om afscheid te nemen. Het was een geslaagde OPN-dag geweest met mooi weer en fijne gesprekken. Helaas waren niet alle seminaries aanwezig. Ik weet dus niet hoeveel nieuwe seminaristen er vorig jaar bijgekomen zijn. Ik weet wel dat er nieuwe waren. Hopelijk wilt u door blijven gaan met bidden om nieuwe roepingen en voor degenen die al hun roeping beantwoord hebben en in opleiding zijn.

Thomas Bötticher

Arsacal

Ook Mgr. Hendriks heeft een verslag gepubliceerd op zijn website: