Diakenwijding broeder Steve

gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2018

Op het Hoogfeest van St. Jozef, afgelopen maandag, is broeder Steve Purperhart door Mgr. Punt tot diaken gewijd. De plechtigheid vond plaats in de kapel van de Abdij van Egmond in aanwezigheid van vele mensen.

Naast Mgr. Punt celebreerde vader abt Mathijssen en vele andere priesters deze plechtige H. Mis mee. Na de plechtigheid was er een receptie in het bijgebouw van de abdij en was er een maaltijd voor genodigden. De foto is gemaakt net na de wijding in de kapel van de Abdij.

Broeder Steve heeft zijn filosofische en theologische opleiding aan het Groot­semi­narie St. Willibrord gevolgd, toen nog op de Tiltenberg. Deze studie heeft hij ook afgerond met het baccalaureaats­examen van de Universiteit van Lateranen, waar het seminarie aan verbonden is. Maar zoals gebruikelijk bij de Benedictijnen, ontvangt een monnik pas de wijdingen wanneer duidelijk is dat dit ook gewenst, nodig is, voor de plaatselijke gemeen­schap.