Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag

Zondag 22 april 2018

gepubliceerd: woensdag, 21 maart 2018

Zondag 22 april is het in de Rooms-Katholieke Kerk Wereldge­bedsdag voor Roepingen, ook wel Roepingen­zondag genoemd. In zijn bood­schap voor deze zondag haakt paus Franciscus dit keer aan bij het thema voor de vergadering van de Bisschoppen­synode die in oktober 2018 in Rome wordt gehouden, te weten: ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.

Horen - Onderscheiden - Beleven

De paus onderstreept in zijn bood­schap drie punten waar het gaat om roeping: het is belangrijk de oproep van de Heer te horen, te onderscheiden en te beleven. Hij verwijst naar het begin van Jezus’ zending: “Deze drie aspecten - horen, onder­scheiding en beleven - vormen ook de omlijsting aan het begin van de zending van Jezus, die na de dagen van gebed en strijd in de woestijn zijn synagoge van Nazareth bezoekt en die luistert naar het Woord, de inhoud van de Hem door de Vader toever­trouwde zending onderscheidt en verkondigt dat Hij gekomen is om het ‘heden’ te verwezenlijken (vgl. Luc. 4, 16-21).”

Open hart

De Heer blijft vandaag oproepen om Hem te volgen, zegt paus Franciscus. ‘Wij moeten niet wachten totdat wij volmaakt zijn om edelmoedig “hier ben ik” te antwoorden, noch angst hebben voor onze beperkingen en zonden, maar met een open hart de stem van de Heer ontvangen. Ernaar luisteren, onze persoonlijke zending in Kerk en wereld onderscheiden en ten slotte deze beleven in het heden dat God ons geeft.’

Gratis materialen voor roepingen­zondag

Meerdere bisdommen en ook de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) stellen materialen beschikbaar voor Roepingen­zondag 2018. Deze kunnen gratis worden gedownload.

Meer informatie