Studiedag Nieuwe Evangelisatie 19 februari

Dr. Ralph Martin

gepubliceerd: woensdag, 21 februari 2018

Afgelopen maandag was de Studiedag Nieuwe Evangelisatie van het Groot­semi­narie St. Willibrord i.s.m. het Gastenhuis Onze Lieve Vrouw ter Nood goed bezocht. Er waren meer dan 100 deelnemers van het gehele land, drie zusters Dominicanessen waren er zelfs helemaal vanuit Sittard voor gekomen. De spreker van deze studiedag was Dr. Ralph Martin, professor aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit (VS), zeer bekend op het terrein van de Nieuwe Evangelisatie.

De dag begon om 9.00 uur met de H. Mis waarin Mgr. Hendriks de hoofd­cele­brant was. Het Evangelie van de bokken en de schapen (Mt. 25) leende zich er voor om te benadrukken dat we voor Nieuwe Evangelisatie er op uit moeten gaan, en niet zogezegd, druk moeten zijn met allerlei dingen binnen de kerk.

Na de H. Mis begon Ralph Martin met zijn eerste lezing over wat NIeuwe Evanelisatie is en vervolgens ging hij in op het waarom van de Nieuwe Evangelisatie. Waarom zouden we evangeliseren, dat is toch ouderwets, dat is toch niet meer nodig? Heeft Vaticanum II niet geleerd dat het niet persé noodzakelijk is om gedoopt te zijn om gered te worden? Ja en nee, Vaticanum II heeft wel aangegeven dat er ook redding mogelijk is zonder het Doopsel, maar hieraan ziiten wel voorwaarden. En deze voorwaarden worden vaak weggelaten als hier over gesproken wordt. Het is belangrijk om Lumen Gentium (document van Vaticanum II over de Kerk), paragraaf 16, helemaal te lezen, tot het einde aan toe. Dan wordt duidelijk dat het toch niet zo makkelijk is om gered te worden zonder het Evangelie en het Doopzel. Nieuwe Evangelisatie blijft dus zeker levensbelangrijk. Het is zaak dat we hier allemaal, alle gedoopten, weer van overtuigd raken. De Kerk bestaat om te Evangeliseren en we kunnen de mensen geen grotere dienst bewijzen dan ze te vertellen over Jezus Christus.

Na de lunchpauze, die door een groot aantal mensen tevens benut werd om even het mooie heiligdom te bezoeken, ging Dr. Martin in op het belang van heiligheid; voor alle gedoopten! Niet alleen voor zogezegd de professionals binnen de Kerk; de priesters en religieuzen. Nee, iedereen is geroepen tot heiligheid en dit is wezenlijk om te kunnen evangeliseren omdat we daardoor beter in staat zullen zijn om Jezus Christus present te stellen in onze woorden en daden.

Afgesloten werd met een lezing over de noodzaak van de H. Geest voor de Nieuwe Evangelisatie. Jezus zei ook tot de apostelen: Blijf in Jerusalem totdat jullie met Kracht van boven zullen zijn bekleed (Cf Ha 1). Wat vervuld werd met Pinksteren. Zo is ook nu in deze tijd de H. Geest nog steeds de Hoofdrolspeler in de Nieuwe Evangeliatie.

Om circa 17.00 / 17.30 uur ging een ieder weer naar huis, vervuld met een (ver)nieuw(de) spirit voor Neuwe Evangelisatie. Op een vervolgdag zou het mooi kunnen zijn, na deze dag over de theologie van de Nieuwe Evangelisatie, meer in te gaan op het hoe; wat voor middelen zijn er voor nieuwe Evangelisatie in deze tijd, wat is succesvol en wat niet? Dr. Martin noemde er een aantal, maar op een andere dag zou hier meer op in kunnen worden gegaan. Wie weet.