Augustinus in Heiloo

Drs. Hans van Reisen - Augustijns Instituut

gepubliceerd: maandag, 25 september 2017
Augustinus
Augustinus

Maandag 2 oktober begint, zoals gebruikelijk op de eerste maandag van de maand, alweer het navormings­programma voor de priesters, diakens en pastoraal werkenden in ons bisdom, als ook de reeks Willibrordlezingen voor de priester­studenten en andere genodigden.

Drs. Hans van Reisen van het Augustijns Instituut (voorheen Eindhoven, nu Utrecht) zal in de ochtend (12.10 - 13.40 uur) in het navormings­programma het werk van Augustinus introduceren. In de middag (15.30 - 17.30 uur) zal hij de Willibrordlezing verzorgen, getiteld ‘De aarde zoals de hemel - Augustinus over het Onze Vader’.

Onze Vader

Het Onze Vader is voor alle christenen het bekendste gebed. Het is ons van Jezus' zelf overgeleverd en vormt precies het kloppend hart van zijn befaamde bergrede. Toch zijn er verschillende varianten. In het Nieuwe Testament staan bijvoorbeeld al twee verschillende versies. Rooms-katholieken bidden een ander onzevader dan christenen uit reformatorische tradities. En Hollanders baden het onzevader tot de aanvang van dit liturgisch jaar (2016-2017) anders dan Vlamingen. Tijdens de bijeenkomst rond de Willibrordlezing gaan we op zoek naar herkomst en oorsprong van de verschillen en overeenkomsten.

De meeste christenen kennen het Onze Vader uit hun hoofd; in Nederland worden dat er steeds minder. Voor wie zich daarover zorgen maakt, biedt de kerkgeschiedenis verrassende perspectieven. In de tijd van Augustinus ( * 354 - † 430) was het Onze Vader alleen bekend aan een kleine minderheid van de kerk­gangers. En dat moest vooral zo blijven!

Hans van Reisen

Drs. Hans van Reisen (* 1957) is afkomstig uit het grensgebied van de bisdommen Rotterdan en Haarlem en groeide op in de Bollenstreek. Na het gymnnasium aan het Bonaventuracollege in Leiden studeerde hij theologie aan de Rijksuniversiteit en de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Zijn pastorale stages liep hij in het Huis van Bewaring in Haarlem, in de olieraffinaderijen van Botlek-Europoort en de Gregorius de Grote- parochie te Bilthoven. Na zijn specialisatie in de theologie van Thomas van Aquino werd hij vanaf de oprichting in 1989 verbonden aan het Augustijns Instituut te Eindhoven, sinds 2017 in Utrecht. Met anderen publiceerde hij verschillende vertalingen van Ambrosius en Augustinus. De uitgaven liggen - voor zover verkrijgbaar - tijdens en na de bijeenkomst op een boekentafel ter inzage en verkoop.

Aanmelden

Deelname aan de Willibrordlezing is gratis maar we vragen wel dat u zich aanmeldt vóór zaterdag 30 september via evenementen@tiltenberg.org. Voor wie na de H. Mis (18.00 uur) om 19.00 uur aan de buffetmaaltijd wil deelnemen, wordt een bijdrage van € 15,= gevraagd.

Locatie

De locatie is het Diocesaan Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65 te Heiloo.

tags: Hans van ReisenAugustijns InstituutAugustinusWillibrordlezing