Willibrorddag - bedevaart

gepubliceerd: zaterdag, 20 mei 2017
Willibrorddag - bedevaart

In principe elke eerste maandag van de maand wordt een Willibrorddag georga­ni­seerd. Priesters van de laatste vijf wijdingsjaren en de priester­studenten van het pastorale jaar worden geacht deel te nemen aan het programma van de eerste maandagen.

Omdat 5 juni 2017 uitkomt op Tweede Pinksterdag is gekozen om het uit te stellen. Waar­schijn­lijk wordt de Willibrorddag - bedevaart gehouden op maandag 12 juni. Spoedig zullen we hier meer informatie plaatsen.