Willibrorddag

gepubliceerd: vrijdag, 13 januari 2017
Willibrorddag

In principe elke eerste maandag van de maand wordt een Willibrorddag georga­ni­seerd. Priesters van de laatste vijf wijdingsjaren en de priester­studenten van het pastorale jaar worden geacht deel te nemen aan het programma van de eerste maandagen.

Programma

11.00 uur - ontvangst
11.30 uur - Rozenhoedje in de Genadekapel
12.10 uur - blok 1
13.45 uur - middaggebed
14.00 uur - lunch
15.15 uur - blok 2
16.45 uur - gesprek met de Bisschop/Willibrordlezing
18.00 uur - H. Mis
19.00 uur - buffet

Om 17.45 uur - na het gesprek met de Bisschop - is de vormingsdag afgelopen; ieder is echter van harte uitgenodigd voor de aansluitende vespers met Eucharistie­viering en is welkom om met de Bisschop te concelebreren en aan het aansluitende buffet deel te nemen.

Volgende Willibrorddagen

  • maandag 6 februari 2017
  • maandag 6 maart 2017
  • maandag 3 april 2017
  • maandag 1 mei 2017
  • maandag 5 juni 2017