Zijne Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk

Zijne Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk
Wapenspreuk: Noli recusare laborem (Weiger het werk niet)
Wapenspreuk: Noli recusare laborem (Weiger het werk niet)
 • Geboren te Duivendrecht 22 juni 1953
 • Diaken gewijd 15 september 1984
 • Priester gewijd 1 juni 1985
 • Bisschop gewijd 6 november 1999
 • Sinds 26 januari 2008 aarts­bisschop van Utrecht
 • Kardinaal gecreëerd door paus Benedictus XVI 18 februari 2012, titelkerk: San Callisto
 • Bisschopreferent van de beleidssector Roeping en Opleiding tot kerkelijke bedieningen (sinds 2001)
 • Bisschopreferent voor het themaveld Medische Ethiek (sinds 1999)
 • Lid van het bestuur van de Pauselijke Academie voor het Leven (lid sinds 2004, bestuurslid sinds 2005)
 • Lid van de Weten­schappelijke Raad van de Faculteit voor Bio-ethiek van de Pauselijke Universiteit Regina Apostolorum te Rome (Sinds 2001)
 • Lid van de Congregatie voor de Clerus (mei 2008)
 • Lid van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding (2012)
 • Lid van de Pauselijke Raad voor de Leken (februari 2014)
 • Lid van de redactieraad van de Nederlandse uitgave van het inter­nationale theologietijd­schrift Communio

Doctoraat: Geneeskunde (Leiden) en filosofie (Rome)
Licentiaat: Filosofie en theologie (Rome)