Dr. M.A.L. Wagemaker

Fundamentele theologie
Oecumenische theologie

Publicaties

  • Universele heilswil van het mensgeworden Woord. Fundamenteel-theologische reflecties op het begrip 'katholiek', in: Communio 37 (2012) 403-412.
  • Respect voor Gods werk in de ander als voorwaarde voor effectieve evangelisatie. Bouwstenen voor voortgaande missionaire vorming, in: Voor een missionaire Kerk, red. B. Putter & J. Vijgen, Vogelenzang 2010, 43-61 (Tiltenberg Studies 5)
  • Two trains running: the reception of the understanding of authority by ARCIC I relating to the debates on the ordination of women, Peter Lang, Bern 1999, 507 p.