Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks

Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks

Titulair Bisschop van Arsacal en Hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam

Vaticanum II en recente kerkelijke documenten I-II
Canoniek recht
Mariologie 

Publicaties (selectie):

Boeken:

 • Kerkelijk recht, Oegstgeest, 2011, 232 p. (Volledig herziene druk) 
 • Kerkelijke documenten. Inleiding en repertorium (Tiltenberg Studies 4), Vogelenzang, 2009, 305 p.
 • Maria. Inleiding tot de katholieke leer over de moeder van de Verlosser, Van Gorcum, Assen, 2008, 166 p.
 • Het celibaat van de priester. Geschiedenis, theologie en beleving (Tiltenberg Studies 2), Vogelenzang, 2008, 87 p.
 • Volk van God. Structuur en inrichting van de rooms-katholieke kerk volgens het Wetboek van canoniek recht, Colomba, Oegstgeest, 2006, 296 p.
 • Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di diritto canonico, Milano, 1999, 383 pp; 2001²
 • Kerkelijk recht, Oegstgeest, 1998, 176 pp.
 • Maria, onze moeder, Brugge, 1997, 60 pp.
 • Huwelijksrecht, Oegstgeest, Brugge, 1995, 253 pp.
 • Vaticanum II en verder.., Oegstgeest, Brugge, 1994, 2006², 211 pp.
 • Je bent niet alleen, Brugge, 1992, 90 pp.
 • Kerkelijk recht voor de pastorale praktijk, Oegstgeest, 1992, 160 pp.
 • De katholieke school, Brugge, 1987, 344 pp.
 • Parochierecht, Brugge, 1987, 112 p.

Artikelen

 • Herinvoering van het permanent diaconaat in Vaticanum II, in: Communio 38 (2013) 137-143
 • Ontwik­ke­lingen binnen de Rota jurisprudentie op het terrein van psychische onbekwaamheid en het "bonum coniugum" (cc. 1055 §1, 1095 nn. 2 en 3 en 1101 §2), in: Recht, religie en samenleving 4(2011, n. 1), pp. 105-118.
 • Sacramenteel merkteken en zending. De leer van 'Lumen gentium' en de toepassing ervan in het kerkelijk wetboek, in: Communio 36 (2011) 203-213.
 • Paus Johannes Paulus II en de maagd Maria, in: A. DENAUX, M. POORTHUIS, De geestelijke erfenis van paus Johannes Paulus II. Bijdragen vanuit de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg en van de Groot­semi­naries van Nederland (Theologische verkenningen, dl. 6, Bergambacht, 2011), pp. 19-30.
 • Moet de rol van de advocaat in het huwelijksproces worden versterkt? Een bijdrage aan de discussie, in: H. WARNINK (ed.), Quid est veritas? Over kerkelijk huwelijksrecht en waarheid (Werk­groep Nederlandstalige Canonisten, Leuven, 2011), pp. 47-60.
 • Giurisdizione ecclesiastica e validità del matrimonio dei non cattolici, in: 'Iustitia et iudicium'. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, a cura di Janusz Kowal e Joaquín Llobell, Volume III, Città del Vaticano 2010, pp. 1601-1625.
 • Herindeling van parochies en kerksluiting met het oog op een missionaire Kerk, in: Voor een missionaire Kerk, red. B. Putter & J. Vijgen, Vogelenzang 2010, 80-92. (Tiltenberg Studies 5) 
 • Kerkelijke rechtspraak en de geldigheid van huwelijken van niet-katholieken, in: Recht, Religie en Samenleving 2(2009), pp. 75-97. 
 • La direction spirituelle dans les séminaires, in: Ius Ecclesiae 20 (2008) 151-158.
 • Canone 128 : riparazione del danno. Obblighi e responsabilità del vescovo diocesano, in: Ius Ecclesiae 15 (2003) 427-458.
 • De verklaring over de godsdienstvrijheid van het tweede Vaticaans Concilie, in: Zaken die God raken 13 (2002-2003), nr. 1, pp. 16-19.
 • De verant­woorde­lijkheid en aansprakelijkheid van de diocesane bisschop volgens canon 128, in: K. Martens, Verant­woorde­lijkheid en aansprakelijkheid van de diocesane bisschop (Reeks Werk­groep Nederlandstalige Canonisten), Leuven 2003, pp. 37-68.
 • De doctrinae S. Thomae momento in clericorum institutione, in: J. Vijgen (ed.), Indubitanter ad veritatem: Studies Offered to Leo J. Elders SVD in Honor of the Golden Jubilee of His Ordination to the Priesthood (Damon, Budel, 2003) 235-243.
 • De inzet van het Vaticaan [H. Stoel] in de inter­nationale gemeen­schap, in: Katholiek Nieuwsblad, 18 (2000), nr. 8 (24 november 2000), pp. 15 en 24.
 • L'insegnamento e la normativa della Chiesa sulla scuola cattolica, in: Quaderni di diritto Ecclesiale 13 (2000), pp. 339-357
 • De waarde en de onschendbaarheid van het menselijk leven. Overwegigen bij de encycliek ‘Evangelium Vitae', in: Communio 27 (2002).
 • De mede­werking van de diaken in het pastoraat, in: S. van Calster, G. Wilkens, Diaconuat en diaconie. Over dienst­baar­heid en het diakenambt (Gent, 200 ), pp. 103-119 (speciale editie Communio 26 (2001), pp. 183-199.)
 • De constitutie over de heilige liturgie: 1963-1998, in: Bulletin van de Vereniging voor Latijnse liturgie, nr. 68 (dec. 1998), pp. 164-171.
 • De benoeming van een bisschop, in: Analecta van het bisdom 's-Hertogen­bosch 1997, nr. 4, pp. 3-13.
 • De bescherming van rechten in de Kerk. Beroepsprocedures tegen administratieve beschikkingen en het diocesaan bureau voor geschillen, in: Communio 21 (1996), pp. 458-469.
 • Battesimo, fede e sacramentalità del matrimonio (can. 1055 §2), in: Ius Ecclesiae 7 (1996), pp. 663-676
 • La forma straordinaria del matrimonio, in: Quaderni di diritto ecclesiale 9 (1996), pp. 239-256
 • Geschiedenis van de celibaatsverplichting, in: Communio 21 (1996), pp. 204-219.
 • Matrimonii forma extraordinaria (c. 1116), in: Periodica 84 (1995), pp. 687-709
 • On the Sacramentality of the Episcopal Consecration, in: Studia canonica 28 (1994), pp. 231-239.
 • De benoeming van een bisschop, in: Communio 18 (1993), pp. 452-460.
 • Migrazione e scuole cattoliche, in: Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Migrazioni e diritto ecclesiale Padova, 1992, pp. 169-176.
 • Non siano ammessi alla sacra communione...'. Il c. 915 e le ulteriori prescrizioni ecclesiastiche sull'accesso alla communione, in: Quaderni di diritto ecclesiale 5 (1992), pp. 192-204.
 • De sacramentaliteit van de bisschops­wijding, in: R. Gouw, N. Stienstra (red.), Onderzoekt alles..., Utrecht, 1992, pp. 59-64.
 • Le associazioni dei fedeli e i loro statuti, in: Quaderni di diritto ecclesiale 3(1990), pp. 365-376.
 • De oprichting van verenigingen van gelovigen, in: Reflecties 4 (1990), pp.110-123
 • De katholieke school en het canoniek recht, in: Analecta van het bisdom 's-Hertogen­bosch 1990, nr. 3, pp. 15-20.
 • De katholieke school en het canoniek recht, in: Emmaüs 21(1990), pp. 94-98.
 • I decreti d'applicazione del CIC della Conferenza Episcopale olandese, in: Ius Ecclesiae 2 (1990), pp. 360-366.
 • La scuola cattolica in Olanda, in: Ius Ecclesiae 2 (1990), pp. 89-100
 • Il sostentamento del clero nei Paesi Bassi, in: Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1990), pp. 116-120.
 • Ad sacram communionem ne admittantur...'. Adnotationes in can. 915, in: Periodica 79 (1990), pp. 163-176.
 • Het levens­onder­houd van de geestelijken in Nederland, in: Reflecties 3 (1989), pp. 227-232
 • De toekomst van de bisschoppen­confe­rentie, in: Communio 13 (1988), pp. 465-471.
 • Schola catholica, Ecclesia, Civilis Societas, in: Periodica 76 (1987), pp. 271-308.
 • De libertate religiosa in concilio Vaticano II disceptata. Num mutata est doctrina?, in: Periodica 76 (1987), pp. 83-98.
 • Consociationum fidelium approbatio et statuta, in: Periodica 73 (1984), pp. 173-190