Dr. J.I.M.X. Vijgen

Dr. J.I.M.X. Vijgen

Dr. Jörgen Vijgen studeerde geschiedenis en wijsbegeerte aan de universiteiten van Antwerpen, Leuven, Padova en aan de Pauselijke Universiteit van Sint-Thomas van Aquino, ‘Angelicum’ waar hij in 2011 promoveerde onder leiding van Prof. Dr. Walter Senner O.P.

Geschiedenis van de antieke filosofie; Geschiedenis van de middeleeuwse filosofie; Ethiek; Werkcollege: Antieke en middeleeuwse filosofie; Werkcollege: Apologetische themata; Werkcollege: Weten­schap en religie; Inleiding tot de Summa Theologiae en het thomisme; Inleiding tot het denken van Karol Wojtyla

Publicaties (selectie)

 • The status of Eucharistic accidents 'sine subiecto': An Historical Survey up to Thomas Aquinas and selected reactions, Akademie Verlag, Berlin, 2013, 412 p. (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens. Neue Folge 20)
 • Thomas van Aquino, Preken over de Geloofsbelijdenis - Over de geloofsartikelen en de sacramenten, vertaald door J. Vijgen, E. Luijten, H. Goris, H. Schoot en J. Verburgt, inleiding en annotaties door J. Vijgen, Parthenon, Almere, 2013, 159 p.
 • Fine ultimo e atti umani nel pensiero di Tomas Tyn O.P., in: Sacra Doctrina (Bologna) 58 (2013/2) 271-277
 • De autoriteit van Sint-Thomas van Aquino en het leergezag van de Kerk, (Tiltenberg Studies 3) Vogelenzang, 2009, 274 p.
 • Is de H. Mis in de buitengewone vorm een ' privé-mis' ?, in: Bulletin van de Vereniging voor Latijnse Liturgie, nr. 100 (April 2009), pp. 209-219.
 • De commentaar van Thomas van Aquino op Jezus' intrede in Jeruzalem, in: Communio. Inter­nationaal katholiek tijd­schrift 34 (2009/1) 17-29.
 • Autonomie en verant­woorde­lijkheid van de wijsbegeerte in de priester­opleiding, in: Communio. Inter­nationaal katholiek tijd­schrift 33 (2008) 119-130.
 • Did St. Thomas attribute a doctrine of divine providence to Aristotle, in: Doctor Angelicus VII (2007) 53-76
 • “Uw schoot is een heilige tafel geworden”. Beschouwing over Maria en de Eucharistie vanuit de geschiedenis van kerk en spiri­tua­li­teit, in: Emmäus 2007/1, 8-17.
 • Réflexions thomistes sur les fondements de la loi naturelle. T. Guz (ed.), Das Naturrecht und Europa (Ad Fontes. Schriften zur Philosophie, 3: Peter Lang, Frankfurt am Main [etc.], 2007) 91-104.
 • The Contemporary Authority of St. Thomas Aquinas: A Reply to Otto-Herman Pesch. Divinitas 49/1 (2006) 3-26.
 • Thomistenlexikon (co-editor David Berger), nova & vetera, Bonn 2006
 • Die Autorität des hl. Thomas von Aquin im Lichte der Tradition,in: Doctor Angelicus V (2005) 7-54
 • Johannes Paulus II en de grondslagen van het evangelie van het leven, in: Communio. Inter­nationaal katholiek tijd­schrift 30 (2005) 161-166
 • Wijsgerige en theologische grondslagen van de waardigheid van de menselijke persoon, in: Communio. Inter­nationaal katholiek tijd­schrift 30 (2005) 415-424
 • (Ed.) De actualiteit van Sint-Thomas van Aquino, Boekenplan, Hoofddorp, 2005
 • Karl Rahner und Thomas von Aquin - Einige philosophische Bemerkungen zur Sache, in: David Berger (hrsg.), Karl Rahner - Kritische Annäherungen (Quaestiones non disputatae, Band VIII), Siegburg, 2004, 135-149.
 • Le néo-pragmatisme postmoderne et la pensée philosophique du P. Garrigou-Lagrange O.P., in: Doctor Angelicus IV (2004) 91-110.
 • Bemerkingen bij het thomistische adagium ‘Appetitus naturalis non potest esse frustra', in: Indubitanter ad Veritatem, ed. J. Vijgen , p. 223-245.
 • (Ed.) Indubitanter ad veritatem. Studies offered to Leo J. Elders SVD in Honor of the Golden Jubilee of his Ordination to the Priesthood. With a Preface by His Eminence Joseph Cardinal Ratzinger, Damon, Budel, 2003, 480 p.
 • Implizite Gotteserkenntnis bei Nikolaus von Kues und Thomas von Aquin, in: Nicolaus Cusanus. Perspektiven seiner Geistphilosophie. Inter­nationale Tagung junger Cusanus-ForscherInnen, Trier, 24-26 Mai, In Verbindung mit K. Reinhardt hg. v. H. Schwaetzer, (Philosophie interdisziplinär, Band 6) Regensburg, 2003, p. 227-241.