Drs. J.D.J.T. Wienen

Drs. J.D.J.T. Wienen

Drs. Diederik Wienen (1964) is studieprefect van het Theologische Instituut Sint-Bonifatius dat sinds 15 november 2008, feest van Albertus Magnus, erkend is door de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs als Instituut voor Godsdienst­weten­schappen en als zodanig geaffilieerd aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit.