Prof. Dr. G.J.M. van Wissen (* 1943- † 2014)

Prof. Dr. G.J.M. van Wissen (* 1943- † 2014)

Katholieke sociale leer

Studie van filosofie en theologie in Warmond en Katholieke Theologische Hoge­school Amsterdam van 1962 -1968. Studie rechten met economie aan de UvA van 1969-1974. Promotie tot doctor juris in 1982 bij prof. mr. L. Prakke op het proef­schrift: De Christen-Democratische visie op de rol van de staat in het sociaal-economisch leven. Sinds 1974 verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Sedert 2000 als hoogleraar vergelijkend staatsrecht.

Publicaties (selectie)

  • De katholieke sociale leer in de hedendaagse samenleving, in : Communio. Inter­nationaal katholiek tijd­schrift 30 (2005) 323-344.
  • Afstamming of geboortegrond, Amsterdam 2000.
  • Scheiding van Kerk en staat. De plaats van de godsdienst in de publieke sfeer, in: Communio. Inter­nationaal katholiek tijd­schrift 22 (1997) 143-159.
  • Mensenrechten en de morele grondslag van de moderne samenleving, in: L.F.M. Besselink (red.), Goed en kwaad in de samenleving. Vind­plaatsen van publieke moraal, Baarn 1994, 117-144.
  • Menschenrechte und Grundrechte in unserer Zeit, in : K. Bönninger, I. Wagner, G.I.M. van Wissen (Hrsg.), Menschenrechte in unserer Zeit, Kluwer/Gouda Quint, Deventer/ Arnhem 1990, 58-83.
  • Grondrechten, Zwolle 1992, 167 p.
  • De Franse Revolutie en de rechten van de mens, in: Communio. Inter­nationaal katholiek tijd­schrift 14 (1989) 175-189.
  • Botsing van grondrechten, in: E.M.H. Hirsch Ballin (ed.), Kerk en Staat. Hun onderlinge verhouding binnen de Nederlandse samenleving, Amho, Baam 1987, p. 73-91.
  • Het staatsrecht van de DDR, Zwolle 1986, 281 p.
  • De christen-democratische visie op de rol van de staat in het sociaal-economisch leven, Amsterdam 1982, 724 p.