Dr. C.T.M. van Vliet

Ecclesiologie
Triniteitsleer

Publicaties

 • Communio, charisma en zending. Over het theologisch fundament van de Small Christian Communities, in: F. van Iersel (red.), Kleine geloofs­groepen. Handboek van de Werk­groep Pastoraal Congres Nieuwe Bewegingen, Heeswijk 2011, pag.: ... [verschijnt in het najaar van 2011]
 • Lumen gentium in historisch en systematisch perspectief. Een evenwichtige en vruchtbare ecclesiologie, in: Communio. Inter­nationaal Katholiek Tijd­schrift Communio, 36 (2011) 173-186. 
 • Communio plena en communio non plena. Johannes Paulus II en de oecumene met kerken en kerkelijke gemeen­schappen in het Westen, in: A. Denaux / M. Poorthuis (red.), De geestelijke erfenis van paus Johannes Paulus II (Theologische Perspectieven 6), Bergambacht 2011,
  pag. 31-46.
 • Verzameld en gezonden: de vitale bijdrage van Small Christian Communities aan een missionaire Kerk, in: B. Putter / J. Vijgen (red.), Voor een missionaire Kerk. Tiltenberg Studies nr. 5, Vogelenzang 2010, 62-79.
 • De nauwe band tussen Vaticanum II en de 'Small Christian Communities'. Ecclesiologische overwegingen en criteria bij een hoopvolle ontwik­ke­ling, in: Communio. Inter­nationaal katholiek tijd­schrift 33 (2008) 470-480.
 • Het verlangen naar de zichtbare eenheid van de Kerk, in: Communio. Inter­nationaal katholiek tijd­schrift 32 (2007) 448-464.
 • Eucharistie­gemeen­schap en kerk­gemeen­schap. De oecumenische discussie over Eucharistie en avondmaal, in: Communio. Inter­nationaal katholiek tijd­schrift 31 (2006) 396-412.
 • Artikel "Congar, Yves", in: D. Berger / J. Vijgen (red.), Thomistenlexikon, Bonn 2006, 109-112.
 • Sentire cum Eclesia. Krachtlijnen in de theologie en de spiri­tua­li­teit van Yves Congar, in: Communio. Inter­nationaal Katholiek Tijd­schrift 30 (2005) 145-161.
 • Kerk met twee ogen. Een katholieke ecclesiologie,Kampen 2001, uitgeverij Kok, 254 pag. (tweede ongewijzigde druk in 2002).
 • Eucharistie en Communio-ecclesiologie bij Y. Congar. Deel II: Vanuit systematisch-theologisch perspectief,in: Bulletin van de Vereniging voor Latijnse Liturgie, nr.65, maart 1998, 12 - 20.
 • Amt und Charisma bei Yves Congar,in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, Berlin usw., 50 (1998) 163-169.
 • Yves Congar’s ecclesiology and Vatican II,in: Theology Digest 45 (1998) 143-147.
 • Ekleziolog Yves Congar a Druhé vatikánum,in: Teologické Texty, Roník 9 (1998) 207-210.
 • Eucharistie en Communio-ecclesiologie bij Y.Congar. Deel I: Vanuit biografisch-existentieel perspectief,in: Bulletin van de Vereniging voor Latijnse Liturgie, nr.64, december 1997, 30 - 37.
 • Die Ekklesiologie Yves Congars O.P. und das Zweite Vatikanische Konzil,in: Theologie und Glaube 86 (1996) 27-38.
 • Ambt en charisma bij Y. Congar. In het spanningsveld van christologie en pneumatologie, in: Inter­nationaal Katholiek Tijd­schrift Communio, 21 (1996) 302-310.
 • Ministère et charisme chez Yves Congar, in: Revue Catholique Inter­nationale Communio 21 (1996) 61-72.
 • De ecclesiologie van Yves Congar en Vaticanum II.Ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de sluiting van het concilie op 8 dec. 1965,in: Inter­nationaal Katholiek Tijd­schrift Communio, 20 (1995) 353-365.
 • Communio sacramentalis. Das Kirchenverständnis von Yves Congar O.P. - genetisch und systematisch betrachtet, Mainz (Matthias Grünewald Verlag) 1995, 317 p.
 • Recensie in de Engels taal van: Yves Congar, Mon Journal du Concile, 2 vol., Paris. Les éditions du Cerf, 2002, in: Bijdragen, Inter­national Journal in Philosophy and Theology 66 (2005) 464v.
 • Recensie (in Nederlandse taal) van: Ad Brants; Henk Witte (red.). Katholiek geloof gewogen, De Katechismus van de Katholieke Kerk over de geloofsbelijdenis, Zoetermeer 2003, in: Bijdragen, Inter­national Journal in Philosophy and Theology 65 (2004) 242-243.
 • Recensie (in Duitse taal) van: Stephan Ackermann. Kirche als Person, Zur ekklesiologischen Relevanz des personal-symbolischen Verständnisses der Kirche, Würzburg 2001, in: Bijdragen, Inter­national Journal in Philosophy and Theology 63 (2002) 498-500.
 • Recensie (in Duitse taal) van: Peter Hühnermann. Jesus Christus, Gottes Wort in der Zeit, Eine systematische Christologie, Münster 1994, in: Bijdragen, tijd­schrift voor filosofie en theologie 61 (2000) 346-347.