Dr. B.J. Koet

Exegese

Publicaties (selectie):

 • 'Roepen' als sleutel tot de dynamiek van de communio volgens Paulus. Een beschouwing over 1Kor. 1,1-11, in: Communio. Inter­nationaal Katholiek Tijd­schrift 37 (2012) 413-425
 • Elijah as Reconciler of Father and Son: From 1 Kings 16:34 and Malachi 3:22-24 to Ben Sira 48:1-11 and Luke 1:13-17. In J. Corley & H.W.M. van Grol (Eds.), Rewriting Biblical History. Essays on Chronicles and Ben Sira in honor of Pancratius C. Beentjes, Berlijn: De Gruyter, 2011, 173-190.
 • Het afscheid van Jezus: een les in het leerling zijn, in: Communio. Inter­nationaal Katholiek Tijd­schrift, 36 (2011) 18-22.
 • Door dromen van Rome naar Jeruzalem. Hiëronymus' en Augustinus' wending van de klassieke literatuur naar de Schrift. Tilburg: Universiteit van Tilburg, 2010.
 • Geest, P.J.J. van, Grossi, V., & Koet, B.J. (Eds.). (2010). Diakonia, diaconiae, diaconato: Semantica e storia nei padri della chiesa. Rome: Augustinianum. (Studia Ephemerides Augustinianum, 117).
 • The Inventor of the Scholar-monk. Megan Hale Williams on Jerome. Bijdragen, 70 (2009) 458-467.
 • De diaken als evangelie­verkondiger. Een drieluik over het diaconaat, in: Communio. Inter­nationaal Katholiek Tijd­schrift 33 (2008) 58-71
 • Diaken: Adjudant van de bisschop of opstapje voor het priester­schap. Kanttekeningen bij een recente studie over de Cursus Honorum, in: Communio. Inter­nationaal Katholiek Tijd­schrift 31(2006) 232-240
 • De diaken ook bood­schapper? Exegetische kanttekeningen bij de liturgische rol van diaken in de liturgie, in: Communio; Inter­nationaal Katholiek Tijd­schrift 31 (2006) 453-463
 • Dreams and Scripture in Luke-Acts. Collected Essays, Peeters Leuven, 2006, 232 pp.
 • Waar blijft de 'Diakonia in het Woord'? Kanttekeningen bij een nieuw handboek diakonie-weten­schap, in: Bijdragen: tijd­schrift voor filosofie en theologie, 67 (2006) 72-87.
 • Im Schatten des Aeneas: Paulus in Troas (Apg 16,8-10), in: R. Bieringer et al., (eds.) Luke and his Readers. Fest­schrift A. Denaux (BETL 182) Peeters, Leuven, 2005, 415-439
 • Een voorbeeld van bijbelse Exodus spiri­tua­li­teit: Petrus' bevrijding uit de gevangenis (Hand.12), in: Communio; Inter­nationaal Katholiek Tijd­schrift, 29 (2004) 410-421.
 • Trustworthy Dreams? About Dreams and References to Scripture in 2 Maccabees 14-15, Josephus' Antiquitates Judaicae 11. 302-347 and in the New Testament, in: P.W. Van der Horst et al., (eds.), Persuasion and Dissuasion in Early Christianity, Ancient Judaism and Hellenism, (CBET 33) Peeters, Leuven, 2003, 87-107.
 • Geloof­waardig dromen: over bijbelse en rabbijnse visies op dromen, Hilversum, 2002
 • "Zilver en goud heb ik niet" (Hand. 3,6). Over diaconie als droomuitleg en schriftuitleg, in: Zand­schrift : contactblad voor justitiepastoraat, 7/2 (2002), 44-50.
 • 'Sag lieber dass er deinen Traum positiv deuten soll.' Traumdeutung nach einem rabbinischen Traumbuch (Babylonischer Talmud Berachot 55-57), in: Kirche und Israel, 17 (2002) 133-149.
 • Jacob, comme prototype d'Israël en Osée 12, in: Bijdragen : tijd­schrift voor filosofie en theologie, 63 (2002) 156-170.
 • Over vergeving als onmogelijke mogelijkheid, in: Zand­schrift: contactblad voor justitiepastoraat, 7/4 (2002) 4-10.
 • Body Impurity in Luke-Acts, in: M. Poorthuis & J. Schwartz (Eds.), Purity and Holiness. The Heritage of Leviticus (Jewish and Christian Perspectives Series II) , Leiden: Brill, 2001, 93-106.
 • Divine Communication in Luke-Acts, in: n J. Verheyden (Ed.), The Unity of Luke-Acts (BETL, 142), Leuven: Peeters, 1999, 745-758.
 • Holy Place and Hannah's prayer: A Comparison of LAB 51 and Luke 2,22-39 à propos 1 Samuel 1-2, in: A. Houtman et al. (eds.) Sanctity of Time and Space in Tradition and Modernity (Jewish and Christian Perspectives Series I; Leiden, 1998) 45-72
 • Why Did Paul Shave His Hair (18,18)? Nazirate and Temple in the Book of Acts, in: M. Poorthuis & C. Safrai, (eds.), The Centrality of Jerusalem , (Kok, Kampen, 1996) 128-142
 • As Close to the Synagogue as Can Be. Paul in Corinth (Acts 18,1-18), in: R. Bieringer, (ed.), The Corinthian Correspondence (BETL 125; Peeters, Leuven, 1996) 397-415
 • Ik was zo graag één van jouw verhalen geworden; over gevangenispastoraat, Augustinus en een rabbijns leerprincipe, in: Practische Theologie 22 (1995) 592-606
 • Simeons Worte (Lk 2,29-32.34c-35) und Israels Geschick, in: F. van Segbroeck et al., (eds.), The Four Gospels 1992 (Fs F. Neirynck; BETL 100; Peeters, Leuven, 1992) 1549-1569
 • Five Studies on the Interpretation of Scripture in Luke-Acts, University Press Louvain/Peeters, Leuven 1989.(diss.; Studiorum Novi Testamenti Auxilia 14)
 • Op de schouders van Johannes. Inleiding in het Evangelie, Wateringen, 1988.